• ២

គ្រីស្តាល់

  • គុណភាពខ្ពស់ LED SMD អាលុយមីញ៉ូផ្ទៃអាគ្រីលីកដែលបានម៉ោនពិដានចំណុចពន្លឺពណ៌សបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវសណ្ឋាគារផ្ទះអំពូលភ្លើងអំពូលភ្លើង
  • ម៉ូដែល៖MKD-A3001WH