• ២

អំពូលភ្លើង

  • គុណភាពខ្ពស់ LED SMD អាលុយមីញ៉ូស្រទាប់អាគ្រីលីកពីរជាន់បានម៉ោនពិដានចំណុចពន្លឺពណ៌ខ្មៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវសណ្ឋាគារផ្ទះអំពូលភ្លើងអំពូលភ្លើង
  • ម៉ូដែល៖MKD-A3003BK
  • MKD-A3001BK ផ្ទៃ LED ភ្ជាប់ពិដានពន្លឺ ចង្កៀងបំភ្លឺបន្ទប់សណ្ឋាគារពណ៌ខ្មៅ
  • គុណភាពខ្ពស់ LED SMD អាលុយមីញ៉ូផ្ទៃអាគ្រីលីកដែលបានម៉ោនពិដានចំណុចពន្លឺពណ៌សបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវសណ្ឋាគារផ្ទះអំពូលភ្លើងអំពូលភ្លើង
  • ម៉ូដែល៖MKD-A3001WH