• ២

ពន្លឺជញ្ជាំង

 • 5W cob ផ្ទះសណ្ឋាគារទំនើបបន្ទប់គេង អំពូល LED ជញ្ជាំង ជញ្ជាំងខាងក្នុង gooseneck sconce អាចបត់បែនបាន ដៃគ្រែអានពន្លឺជញ្ជាំង
 • ម៉ូដែល៖B8105BK
 • Anti glare GU10 MR16 អាលុយមីញ៉ូខ្មៅ recessed frame ពិដានចំណុចពន្លឺលំនៅដ្ឋានការិយាល័យសណ្ឋាគារដែលបានបង្កប់អំពូល downlight ជុំ flush mount spotlight
 • ម៉ូដែល៖C2603BK
 • អំពូលភ្លើងក្នុងផ្ទះ សណ្ឋាគារទំនើប បន្ទប់គេង អំពូល LED ពណ៌ខ្មៅ ជញ្ជាំងខាងក្នុង gooseneck sconce អាចបត់បែនបាន ដៃគ្រែអានពន្លឺជញ្ជាំង
 • ម៉ូដែល៖B8104BK
 • កុងតាក់ LED ទំនើបក្នុងផ្ទះ ចង្កៀងជញ្ជាំងសណ្ឋាគារ ផ្ទះក្បែរគ្រែ ជញ្ជាំងជាប់ បន្ទប់គេង sconce បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ អានយូអេសប៊ី និងអំពូលជញ្ជាំង Type-C
 • ម៉ូដែល៖B8134WH
 • LED usb និង type-c ចង្កៀងជញ្ជាំងក្នុងផ្ទះសណ្ឋាគារផ្ទះក្បែរគ្រែជញ្ជាំង sconce បន្ទប់គេងអានប្តូរពន្លឺជញ្ជាំង
 • ម៉ូដែល៖B8110 WH
 • សណ្ឋាគារខាងក្នុងផ្ទះពណ៌ខ្មៅទំនើប បន្ទប់គេង usb led wall mounted lamp interior interior gooseneck sconce flexible arm bedside reading wall light
 • ម៉ូដែល៖B8106BK
 • បន្ទប់គេងក្នុងផ្ទះ សណ្ឋាគារទំនើប ដឹកនាំ ជញ្ជាំងដៃ ដែលអាចបត់បែនបាន អំពូលភ្លើងជុំខាងក្នុង ក្បែរគ្រែអានពន្លឺជញ្ជាំង
 • ម៉ូដែល៖B8107BK
 • អំពូល LED ជញ្ជាំងក្នុងផ្ទះទំនើប ផ្ទះសណ្ឋាគារ ក្បែរគ្រែ ជញ្ជាំង sconce បន្ទប់គេងអាន ប្តូរចង្កៀងជញ្ជាំង
 • ម៉ូដែល៖B8135